">
 
 JMÉNO
 HESLO
Firemní akce a incentiva - buďte ambiciózní

teambuilding > budujte si excelentní pracovní tým

Programy, které obsahují outdoorové i indoorové aktivity, jsou určeny především pracovním týmům a firemním kolektivům. Napomáhají k rozvoji týmové spolupráce, tzv. ‘TEAMBUILDING’, zlepšení komunikace a prohloubení vzájemné důvěry. Efektivní tým využívá možností každého svého člena. Zapojení všech členů týmu s jejich rozdílnými schopnostmi znamená celkově výrazně vyšší potenciál, než by měli jednotliví účastníci při řešení úkolů jednotlivě.

Programy jsou zaměřeny jak na poznávání a rozvíjení spolupráce uvnitř nového kolektivu (seznamování a komunikace nových zaměstnanců, při výběru nových pracovníků, kdy se ověřuje, zda uchazeč disponuje požadovanou vlastností či dovedností apod.), tak na zlepšení fungování již déle spolupracujícího týmu (program lze pojmout - podle zaměření klienta - jako přípravu na budoucí náročné pracovní úkoly, nebo naopak jako odreagování od stereotypů u dlouhodobě spolupracujících skupin apod.).

Horská túra

>>> JAKÝ JE KONKRÉTNÍ PŘÍNOS TEAMBUILDINGOVÝCH PROGRAMŮ?
> zlepšení spolupráce
> vybudování, oživení, případně upevnění vztahů
> zefektivnění komunikace a posílení vzájemné důvěry mezi členy týmu
> rozvoj sebevědomí a osobních schopností jednotlivců a uvědomění si vlastní role v pracovním týmu
> osvojení a zdokonalení sociálních dovedností
> nové prožitky v netradičních situacích, kdy členové týmu získají nové poznatky jak o sobě, tak o druhých
> zážitek na který se hned tak nezapomene
> odreagování se od každodenních pracovních stereotypů

>>> NAŠE NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

 

Fotogalerie
Kanoe
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
TBS
Konviktská 14
110 00 Praha 1
Česká Republika
Tel.: +420 222 512 305, 222 512 339
Fax: +420 222 518 248
E-mail: info@tbs.cz Hacked by MR.WAZZ5507
mapa - interaktivní mapa pro snadnou orientaci
 >>>
Potřebujete pomoc? Momentálně jsme bohužel offline.
RSS
vyhledávání
Omega Network a.s.